https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

微型微动开关

V15 系列

电流:最大 22 A 交流(UL 和 cUL 认证)、26 A 交流(ENEC 和CQC 认证)。直流额定值。多种执行器、触力、端子和触点,22.2 mm x 10.3 mm 对角线安装

经销商库存

霍尼韦尔 MICRO SWITCH V15 系列 V 型微动标准开关是一种高价值的机电开关,采用全局封装。该开关通常适用于低故障成本应用,在这些应用中更换开关或维修与开关相关故障的成本非常低。

该 V15 拥有各种操作力和电流额定值,可用于大量用途。您可选择该 V15 系列针式柱塞和扳键式,多种类型端子可满足大量用途。

其他

 • 电流额定值
  • 5A
  • 26 A
  • 11A
  • 22 A
  • 16 A
 • 电路
  • SPDT
  • SPNO
  • SPNC
 • 执行器
  • 模拟滚轮杠杆
  •  滚轮杠杆
  • 长直杆
  •  针式柱塞
  • 长滚轮杠杆
  • 直杆
 • 开关类型
  • MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 深):15.9 mm x 10.30 mm x 27.80 mm [0.63 英寸 x 0.41 英寸 x 1.09 英寸]
 • 端子
  • 推入式端子
  • 快速连接
 • 执行器长度
  • 35.6 mm [1.41 英寸]
 • 安装中心
  • 22,2 mm [0.88 英寸]
 • 材料
  • 塑料
 • 超行程 (OT)
  • 最小 2.2 mm [0.087 英寸]
  • 最小 0.8 mm [0.032 英寸]
  • 最小 2.6 mm [0.102 英寸]
  • 最小 5.3 mm [0.209 英寸]
  • 最小 1.3 mm [0.051 英寸]
 • 封闭
 • 操作力 (OF)
  • 最大 300 gf
  • 最大 240 gf
  • 最大 180 gf
  • 最大 350 gf
  • 最大 200 gf
  • 最大 400 gf
  • 最大 120 gf
  • 最大 160 gf
  • 最大 32 gf
  • 最大 90 gf
  • 最大 100 gf
  • 最大 80 gf
  • 最大 30 gf
  • 最大 60 gf
 • 释放力
  • 最小 75 gf
  • 最小 8 gf
  • 最小 50 gf
  • 最小 25 gf
  • 最小 15 gf
  • 最小 16 gf
  • 最小 60 gf
  • 最小 30 gf
  • 最小 40 gf
  • 最小 100 gf
  • 最小 5 gf
  • 最小 10 gf
  • 最小 20 gf
 • 操作位置 (OP)
  • 15.3 mm ±0.5 mm [0.602 英寸 ±0.020 英寸]
  • 15.3 mm ±3.0 mm [0.602 英寸 ±0.118 英寸]
  • 20.6 mm ±2.2 mm [0.811 英寸 ±0.087 英寸]
  • 15.3 mm ±1.5 mm [0.60 英寸 ±0.06 英寸]
  • 15.3 mm ±4.5 mm [0.602 英寸 ±0.177 英寸]
  • 20.6 mm ±0.8 mm [0.811 英寸 ±0.031 英寸]
  • 14.7 mm ±0.5 mm [0.579 英寸 ±0.020 英寸]
  • 20.6 mm ±1.6 mm [0.81 英寸 ±0.06 英寸]
  • 15.3 mm ±2.5 mm [0.602 英寸 ±0.098 英寸]
  • 18.5 mm ±2.1 mm [0.728 ±0.083 英寸]
 • 封装长度
  • 27.8 mm [1.09 英寸]
  • 34.5 mm [1.36 英寸]
 • 電介質強度
  • 1500 Vac(50 Hz/60 Hz,最小 1)
 • 电气工作频率
  • 每分钟工作 10 至 30 次
 • 预行程 (PT)
  • 最大 6.4 mm [0.252 英寸]
  • 最大 12.0 mm [0.472 英寸]
  • 最大 3.2 mm [0.13 英寸]
  • 最大 6.0 mm [0.236 英寸]
  • 最大 1.6 mm [0.063 英寸]
 • 工作温度
  • -25°C 至 125°C [-13°F 至 257°F]
  • -25°C 至 150°C [-13°F 至 300°F]
  • -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
 • 封装高度
  • 20.9 mm [0.82 英寸]
  • 15.9 mm [0.63 英寸]
 • 拧紧力矩
  • 0.29 N m [2.5 in lb]
 • 电气服务寿命
  •  UL:10,000,ENEC / CQC:25,000
  • ENEC / CQC 50,000
  •  UL:10,000,ENEC / CQC:50,000
  •  UL:10,000,ENEC:50,000
 • 安装螺钉尺寸
  • #4
  • 3 mm
 • 触点类型
  • 银氧化镉
  • 镀金触点
 • 预期机械寿命
  • 500 万次
 • 机构认证和标准
  • UL、cUL、CQC、ENEC
  • UL、cUL、ENEC
  • CQC、ENEC
 • 重量
  • 5 g
 • 系列名称
  • V 系列微动标准 V15 开关
 • 封装宽度
  • 10.3 mm [0.40 英寸]
 • 电压
  • 125 Vac/250 Vac
 • 差动行程 (DT)
  • 最大 1.6 mm [0.063 英寸]
  • 最大 1.2 mm [0.047 英寸]
  • 最大 1.65 mm [0.064 英寸]
  • 最大 3.5 mm [0.138 英寸]
  • 最大 0.4 mm [0.016 英寸]
 • 外壳材料
  • PET 聚酯热塑弹性体
  • 尼龙热塑
  • PBT 聚酯热塑弹性体

其他

 • 电流额定值
  • 5A
  • 26 A
  • 11A
  • 22 A
  • 16 A
 • 电路
  • SPDT
  • SPNO
  • SPNC
 • 执行器
  • 模拟滚轮杠杆
  •  滚轮杠杆
  • 长直杆
  •  针式柱塞
  • 长滚轮杠杆
  • 直杆
 • 开关类型
  • MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 深):15.9 mm x 10.30 mm x 27.80 mm [0.63 英寸 x 0.41 英寸 x 1.09 英寸]
 • 端子
  • 推入式端子
  • 快速连接
 • 执行器长度
  • 35.6 mm [1.41 英寸]
 • 安装中心
  • 22,2 mm [0.88 英寸]
 • 材料
  • 塑料
 • 超行程 (OT)
  • 最小 2.2 mm [0.087 英寸]
  • 最小 0.8 mm [0.032 英寸]
  • 最小 2.6 mm [0.102 英寸]
  • 最小 5.3 mm [0.209 英寸]
  • 最小 1.3 mm [0.051 英寸]
 • 封闭
 • 操作力 (OF)
  • 最大 300 gf
  • 最大 240 gf
  • 最大 180 gf
  • 最大 350 gf
  • 最大 200 gf
  • 最大 400 gf
  • 最大 120 gf
  • 最大 160 gf
  • 最大 32 gf
  • 最大 90 gf
  • 最大 100 gf
  • 最大 80 gf
  • 最大 30 gf
  • 最大 60 gf
 • 释放力
  • 最小 75 gf
  • 最小 8 gf
  • 最小 50 gf
  • 最小 25 gf
  • 最小 15 gf
  • 最小 16 gf
  • 最小 60 gf
  • 最小 30 gf
  • 最小 40 gf
  • 最小 100 gf
  • 最小 5 gf
  • 最小 10 gf
  • 最小 20 gf
 • 操作位置 (OP)
  • 15.3 mm ±0.5 mm [0.602 英寸 ±0.020 英寸]
  • 15.3 mm ±3.0 mm [0.602 英寸 ±0.118 英寸]
  • 20.6 mm ±2.2 mm [0.811 英寸 ±0.087 英寸]
  • 15.3 mm ±1.5 mm [0.60 英寸 ±0.06 英寸]
  • 15.3 mm ±4.5 mm [0.602 英寸 ±0.177 英寸]
  • 20.6 mm ±0.8 mm [0.811 英寸 ±0.031 英寸]
  • 14.7 mm ±0.5 mm [0.579 英寸 ±0.020 英寸]
  • 20.6 mm ±1.6 mm [0.81 英寸 ±0.06 英寸]
  • 15.3 mm ±2.5 mm [0.602 英寸 ±0.098 英寸]
  • 18.5 mm ±2.1 mm [0.728 ±0.083 英寸]
 • 封装长度
  • 27.8 mm [1.09 英寸]
  • 34.5 mm [1.36 英寸]
 • 電介質強度
  • 1500 Vac(50 Hz/60 Hz,最小 1)
 • 电气工作频率
  • 每分钟工作 10 至 30 次
 • 预行程 (PT)
  • 最大 6.4 mm [0.252 英寸]
  • 最大 12.0 mm [0.472 英寸]
  • 最大 3.2 mm [0.13 英寸]
  • 最大 6.0 mm [0.236 英寸]
  • 最大 1.6 mm [0.063 英寸]
 • 工作温度
  • -25°C 至 125°C [-13°F 至 257°F]
  • -25°C 至 150°C [-13°F 至 300°F]
  • -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
 • 封装高度
  • 20.9 mm [0.82 英寸]
  • 15.9 mm [0.63 英寸]
 • 拧紧力矩
  • 0.29 N m [2.5 in lb]
 • 电气服务寿命
  •  UL:10,000,ENEC / CQC:25,000
  • ENEC / CQC 50,000
  •  UL:10,000,ENEC / CQC:50,000
  •  UL:10,000,ENEC:50,000
 • 安装螺钉尺寸
  • #4
  • 3 mm
 • 触点类型
  • 银氧化镉
  • 镀金触点
 • 预期机械寿命
  • 500 万次
 • 机构认证和标准
  • UL、cUL、CQC、ENEC
  • UL、cUL、ENEC
  • CQC、ENEC
 • 重量
  • 5 g
 • 系列名称
  • V 系列微动标准 V15 开关
 • 封装宽度
  • 10.3 mm [0.40 英寸]
 • 电压
  • 125 Vac/250 Vac
 • 差动行程 (DT)
  • 最大 1.6 mm [0.063 英寸]
  • 最大 1.2 mm [0.047 英寸]
  • 最大 1.65 mm [0.064 英寸]
  • 最大 3.5 mm [0.138 英寸]
  • 最大 0.4 mm [0.016 英寸]
 • 外壳材料
  • PET 聚酯热塑弹性体
  • 尼龙热塑
  • PBT 聚酯热塑弹性体
 • 执行器 : 模拟滚轮杠杆| 滚轮杠杆|长直杆| 针式柱塞|长滚轮杠杆|直杆
 • 材料 : 塑料
 • 超行程 (OT) : 最小 2.2 mm [0.087 英寸]|最小 0.8 mm [0.032 英寸]|最小 2.6 mm [0.102 英寸]|最小 5.3 mm [0.209 英寸]|最小 1.3 mm [0.051 英寸]
 • 封闭 : 否
 • 操作力 (OF) : 最大 300 gf|最大 240 gf|最大 180 gf|最大 350 gf|最大 200 gf|最大 400 gf|最大 120 gf|最大 160 gf|最大 32 gf|最大 90 gf|最大 100 gf|最大 80 gf|最大 30 gf|最大 60 gf
 • 电流额定值 : 5A|26 A|11A|22 A|16 A
 • 释放力 : 最小 75 gf|最小 8 gf|最小 50 gf|最小 25 gf|最小 15 gf|最小 16 gf|最小 60 gf|最小 30 gf|最小 40 gf|最小 100 gf|最小 5 gf|最小 10 gf|最小 20 gf
 • 操作位置 (OP) : 15.3 mm ±0.5 mm [0.602 英寸 ±0.020 英寸]|15.3 mm ±3.0 mm [0.602 英寸 ±0.118 英寸]|20.6 mm ±2.2 mm [0.811 英寸 ±0.087 英寸]|15.3 mm ±1.5 mm [0.60 英寸 ±0.06 英寸]|15.3 mm ±4.5 mm [0.602 英寸 ±0.177 英寸]|20.6 mm ±0.8 mm [0.811 英寸 ±0.031 英寸]|14.7 mm ±0.5 mm [0.579 英寸 ±0.020 英寸]|20.6 mm ±1.6 mm [0.81 英寸 ±0.06 英寸]|15.3 mm ±2.5 mm [0.602 英寸 ±0.098 英寸]|18.5 mm ±2.1 mm [0.728 ±0.083 英寸]
 • 封装长度 : 27.8 mm [1.09 英寸]|34.5 mm [1.36 英寸]
 • 電介質強度 : 1500 Vac(50 Hz/60 Hz,最小 1)
 • 电气工作频率 : 每分钟工作 10 至 30 次
 • 端子 : 推入式端子|快速连接
 • 预行程 (PT) : 最大 6.4 mm [0.252 英寸]|最大 12.0 mm [0.472 英寸]|最大 3.2 mm [0.13 英寸]|最大 6.0 mm [0.236 英寸]|最大 1.6 mm [0.063 英寸]
 • 工作温度 : -25°C 至 125°C [-13°F 至 257°F]|-25°C 至 150°C [-13°F 至 300°F]|-25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
 • 开关类型 : MICRO SWITCH 标准型(高 x 宽 x 深):15.9 mm x 10.30 mm x 27.80 mm [0.63 英寸 x 0.41 英寸 x 1.09 英寸]
 • 电路 : SPDT|SPNO|SPNC
 • 封装高度 : 20.9 mm [0.82 英寸]|15.9 mm [0.63 英寸]
 • 拧紧力矩 : 0.29 N m [2.5 in lb]
 • 电气服务寿命 :  UL:10,000,ENEC / CQC:25,000|ENEC / CQC 50,000| UL:10,000,ENEC / CQC:50,000| UL:10,000,ENEC:50,000
 • 安装螺钉尺寸 : #4|3 mm
 • 触点类型 : 银氧化镉|镀金触点
 • 预期机械寿命 : 500 万次
 • 机构认证和标准 : UL、cUL、CQC、ENEC|UL、cUL、ENEC|CQC、ENEC
 • 重量 : 5 g
 • 系列名称 : V 系列微动标准 V15 开关
 • 封装宽度 : 10.3 mm [0.40 英寸]
 • 安装中心 : 22,2 mm [0.88 英寸]
 • 电压 : 125 Vac/250 Vac
 • 差动行程 (DT) : 最大 1.6 mm [0.063 英寸]|最大 1.2 mm [0.047 英寸]|最大 1.65 mm [0.064 英寸]|最大 3.5 mm [0.138 英寸]|最大 0.4 mm [0.016 英寸]
 • 执行器长度 : 35.6 mm [1.41 英寸]
 • 外壳材料 : PET 聚酯热塑弹性体|尼龙热塑|PBT 聚酯热塑弹性体
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MICRO SWITCH V15 Series Standard Basic Switches
2.13 MB
5/24/2021
PDF 2.13 MB
用户手册
名称
描述
文件大小
日期
大小
6.48 MB
5/24/2021
PDF 6.48 MB
安装指南
名称
描述
文件大小
日期
大小
50079204: V15 Series Miniature Switches Installation Instructions
106.31 KB
5/24/2021
PDF 106.31 KB
宣传册
名称
描述
文件大小
日期
大小
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/24/2021
PDF 11.57 MB
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison
794.42 KB
5/24/2021
PDF 794.42 KB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
V15 Series Product Photo
14.32 MB
6/4/2021
14.32 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
MICRO SWITCH V15 Series Standard Basic Switches
2.13 MB
5/24/2021
PDF 2.13 MB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/24/2021
PDF 11.57 MB
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison
794.42 KB
5/24/2021
PDF 794.42 KB
V15 Series Product Photo
14.32 MB
6/4/2021
14.32 MB
50079204: V15 Series Miniature Switches Installation Instructions
106.31 KB
5/24/2021
PDF 106.31 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
6.48 MB
5/24/2021
PDF 6.48 MB
Image
SKU
Description
alt
V15T16-CZ100A05-K
alt
V15T16-CZ100A06
alt
V15H22-CZ100A02
alt
V15T16-CZ300A06-K
alt
V15H16-EP100
alt
V15S05-EZ100-01
alt
V15T16-CZ300A03-K
alt
V15T16-CZ100A03
alt
V15S05-EZ200-01
alt
V15T16-DZ100A05