/content/sps/jp/ja/search-results.html

ビーム型ロードセル

モデル101

曲げビーム型ロードセル 範囲:50kg〜1,000kg 精度:±0.02%FS ニッケルメッキ合金鋼構造

製品概要

モデル101ロードセルは、曲げ力を測定するように設計され、優れた±0.02%の精度も実現します。小さな寸法により、既存のシステムに装置を簡単に統合できます。モデル101は、ホイルゲージを使用し、50kg~1,000kgの荷重範囲で使用できます。

機能
  • 範囲:50kg〜1000kg
  • 精度 ±0.02%
  • 統合型ケーブル
  • 低コスト
  • 一体型、ニッケルメッキ合金鋼構造
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
application/pdf 519.98 KB
5/24/2021
519.98 KB
Model 101 Load Cell Datasheet
application/pdf 225.92 KB
5/24/2021
225.92 KB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Load Cell Range Guide
application/pdf 1.25 MB
5/24/2021
1.25 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model 101 Series Product Photo
application/zip 263.18 KB
6/1/2021
263.18 KB
その他
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model 101 Top Angle View
image/png 51.94 KB
5/24/2021
51.94 KB
Model 101 Bottom View
image/png 72.21 KB
5/24/2021
72.21 KB
Model 101 Top View
image/png 71.16 KB
5/24/2021
71.16 KB
Model 101 Front View
image/png 70.65 KB
5/24/2021
70.65 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model 101 Top Angle View
image/png 51.94 KB
5/24/2021
51.94 KB
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
application/pdf 519.98 KB
5/24/2021
519.98 KB
Model 101 Load Cell Datasheet
application/pdf 225.92 KB
5/24/2021
225.92 KB
Model 101 Bottom View
image/png 72.21 KB
5/24/2021
72.21 KB
Model 101 Top View
image/png 71.16 KB
5/24/2021
71.16 KB
Load Cell Range Guide
application/pdf 1.25 MB
5/24/2021
1.25 MB
Model 101 Series Product Photo
application/zip 263.18 KB
6/1/2021
263.18 KB
Model 101 Front View
image/png 70.65 KB
5/24/2021
70.65 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
519.98 KB
5/24/2021
Model 101 Load Cell Datasheet
225.92 KB
5/24/2021
Load Cell Range Guide
1.25 MB
5/24/2021
Model 101 Series Product Photo
263.18 KB
6/1/2021
Model 101 Top Angle View
51.94 KB
5/24/2021
Model 101 Bottom View
72.21 KB
5/24/2021
Model 101 Top View
71.16 KB
5/24/2021
Model 101 Front View
70.65 KB
5/24/2021