/content/sps/jp/ja/search-results.html

ビーム型ロードセル

モデル103

曲げビーム型ロードセル 範囲:100kg〜10,000kg 精度:±0.02%FS ニッケルメッキ合金鋼構造

製品概要

モデル103 ロードセルは、曲げ力を測定するように設計され、優れた±0.02%のフルスケール精度も実現します。小さな寸法により、既存のシステムに装置を簡単に統合できます。モデル103は、ホイルゲージを使用し、100kg~10,000kgの荷重範囲で使用できます。

機能
  • 低コスト
  • 範囲:100kg〜10000kg
  • 精度 ±0.02%
  • 統合型ケーブル
  • 低コスト
  • 一体型、ニッケルメッキ合金鋼構造
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model 103 Load Cell Datasheet
application/pdf 295.81 KB
5/24/2021
295.81 KB
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
application/pdf 519.98 KB
5/24/2021
519.98 KB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Load Cell Range Guide
application/pdf 1.25 MB
5/24/2021
1.25 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model 103 Series Product Photo
application/zip 231.52 KB
6/1/2021
231.52 KB
その他
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model 103 Top View
image/png 58.26 KB
5/24/2021
58.26 KB
Model 103 Bottom View
image/png 50.47 KB
5/24/2021
50.47 KB
Model 103 Angle View
image/png 78.1 KB
5/24/2021
78.1 KB
Model 103 Bottom Angle View
image/png 49.59 KB
5/24/2021
49.59 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model 103 Top View
image/png 58.26 KB
5/24/2021
58.26 KB
Model 103 Load Cell Datasheet
application/pdf 295.81 KB
5/24/2021
295.81 KB
Load Cell Range Guide
application/pdf 1.25 MB
5/24/2021
1.25 MB
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
application/pdf 519.98 KB
5/24/2021
519.98 KB
Model 103 Bottom View
image/png 50.47 KB
5/24/2021
50.47 KB
Model 103 Angle View
image/png 78.1 KB
5/24/2021
78.1 KB
Model 103 Series Product Photo
application/zip 231.52 KB
6/1/2021
231.52 KB
Model 103 Bottom Angle View
image/png 49.59 KB
5/24/2021
49.59 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model 103 Load Cell Datasheet
295.81 KB
5/24/2021
Test & Measurement Load Accessories Datasheet
519.98 KB
5/24/2021
Load Cell Range Guide
1.25 MB
5/24/2021
Model 103 Series Product Photo
231.52 KB
6/1/2021
Model 103 Top View
58.26 KB
5/24/2021
Model 103 Bottom View
50.47 KB
5/24/2021
Model 103 Angle View
78.1 KB
5/24/2021
Model 103 Bottom Angle View
49.59 KB
5/24/2021